Giya sa pag gamit sa ACMS

ACMS October 1, 2022

Pagdugang ug bag-o nga membro

! Siguradu-a nga aduna kay sakto nga pagtugut sa pag gamit sa maong systema sa dili pa ikaw mo padayon.

 1. Pili-a ang Member>Search/New sa main menu
 2. e type ang ngalan sa bag-o nga membro sa Name/Code/Email , dayon click sa Search button aron ma pangita kun duna ba kini ka pariha sa listahan o kun wala.
 3. e click ang Not Found aron kini mo padayon sa sunod nga bahin.
 4. e click ang New Member. ug mgpa dayon sa pag type sa mga impormasyon nga gi kinahanglan.
 5. e click ang Save button aron kini magpabilin sa maong listahan.

Pag-usab sa personal nga impormasyon

Merge

Update Category

Update Status

Transfer Request

Transfer request process

Transfer Granted

alang sa imong mga pangutana mamahimong ipadala sa email nga

[email protected]

  4 comments

 • | November 19, 2022 at 9:05 pm

  Good pm po. I want to edit incorrect data entry. But when I search the name, No icon for editing came out. Only the type, full name, birthdate, mothers name and church are visible.

   • | January 9, 2023 at 1:07 pm

    Maayong buntag Bai Den
    Naa mi Member nga tua sa Bogo-Caoalaram, molave District naentry. Ug nagsent nami ug request through ACMS, pwede mi makabalo ug unsay email or contact nila? Thanks

    • | January 30, 2023 at 7:16 am

     gi send naq sa imo email ang contact nila

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *